27 feb / Perslancering van de campagne "Made in illegality’

Persuitnodiging - ‘Made in illegality’ : Stop de economische relaties van België met de Israëlische nederzettingen

Persconferentie / donderdag 27 februari, 10:30 uur, Résidence Palace (Wetstraat 155, 1040 Brussel).

11.11.11, CNCD en de internationale federatie voor mensenrechten FIDH nodigen u uit op de perslancering van de campagne "Made in illegality’. Die campagne bepleit op basis van het internationaal recht dat België en de Europese Unie al hun handels- en economische relaties met de Israëlische nederzettingen stoppen. Tijdens de lancering wordt ook het rapport ‘De internationale verplichtingen van de EU en haar lidstaten met betrekking tot de economische relaties met de Israëlische nederzettingen’ voorgesteld.

De Israëlische nederzettingen blijven uitbreiden en nemen steeds meer bezet Palestijns gebied in beslag. Dag in dag uit worden Palestijnse bewoners uit hun huizen gezet. Hun woningen worden gesloopt. Ze raken hun landbouwgrond en de toegang tot hun waterbronnen kwijt. Dit beleid hypothekeert de leefbaarheid van de Palestijnse economie en ondermijnt de kans op een onderhandelde oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict.

België en de Europese Unie laten import van producten uit de nederzettingen toe en steunen daardoor daadwerkelijk de uitbreiding van de nederzettingen en de voortzetting van het nederzettingenbeleid. Deze steun aan de instandhouding van een illegale situatie is nochtans in strijd met verplichtingen onder het internationaal recht

Een groep van meer dan 20 mensenrechten-, ontwikkelings- en vredesorganisaties en vakbonden lanceert op donderdag 27 februari de campagne ‘Made in illegality’. De organisaties willen met deze campagne België en de Europese Unie aanzetten tot concrete actie opdat Israël zijn nederzettingenbeleid in de Palestijnse gebieden staakt. Concrete actie betekent in de eerste plaats de onmiddellijke stopzetting van alle economische- en handelsrelaties met de Israëlische nederzettingen.

Nemen mee het initiatief voor de campagne ‘Made in illegality’ :

ABVV-FGTB, Algemene Centrale van het ABVV, Association belgo-palestinienne, Broederlijk Delen, CGSP Wallonne, CNAPD ;CSC, FOS, Intal, Ligue des droits de l’homme, MOC, Palestina Solidariteit vzw ; Pax Christi Vlaanderen, Pax Christi Wallonnie – Bruxelles, Solidarité Socialiste, Unie van de Progressieve Joden van België, Vrede vzw, Vredesactie.

De persconferentie verloopt als volgt :

1. Een visuele act als opwarmer.

2. Inleiding door Bogdan vanden Berghe, directeur van 11.11.11, Arnaud Zacharie, algemeen secretaris van CNCD-11.11.11 en Gaëlle Dusepulchre permanente vertegenwoordigster van FIDH bij de EU.

3. Voorstelling van het rapport ‘De internationale verplichtingen van de EU en haar lidstaten met betrekking tot de economische relaties met de Israëlische nederzettingen’ door François Dubuisson, professor internationaal recht aan het centrum voor internationaal recht van de ULB.

4. Toelichting bij de campagne door Rabab Khairy, beleidsmedewerker van CNCD-11.11.11 voor het Midden Oosten en Noord Afrika.

Visueel : Er is een kleine act voorzien bij het begin van de persconferentie . Acteurs zullen, verkleed als Europese douaniers , controleren of bepaalde producten stroken met de vereisten van het internationaal en Europees recht U kan er ook de sprekers interviewen.

Perscontact

Hendrik Van Poele 11.11.11, 0497/48.19.51.