De Israëlische Nederzettingen zijn illegaal

Israëls nederzettingenbeleid is illegaal en vormt een ernstige schending van het internationaal recht. Artikel 49 van de Vierde Conventie van Genève verbiedt een bezettende macht om een deel van haar eigen burgers te verplaatsen naar het gebied dat ze bezet. Daarnaast ondermijnt de kolonisatie het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk.

Sinds de bezetting van de Palestijnse gebieden – de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem – en van de Syrische Golanhoogte, werden enkel de nederzettingen in de Gazastrook ontmanteld. Dat gebeurde in 2005 uit Israëlische strategische overwegingen.
In de rest van de bezette gebieden hebben opeenvolgende Israëlische regeringen een beleid gevoerd van landconfiscatie en vestiging van neder- zettingen. Sinds de Oslo-akkoorden van 1993 is de bevolking in de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem verdubbeld. Momenteel leven er meer dan 500.000 Israëlische kolo- nisten te midden van een bevolking van 2,5 miljoen Palestijnen. In Oost-Jeruzalem wonen ongeveer 200.000 kolonisten, tegenover 250.000 Palestijnse inwoners.

Daarnaast brengt de bijbehorende infrastructuur, nodig voor de leefbaarheid en uitbreiding van de nederzettingen, ook schendingen van het internationaal recht en ernstige inbreuken op de rechten van de Palestijnen met zich mee. De bouw van infrastructuur zoals wegen gereserveerd voor de kolonisten of checkpoints om de verplaatsingen van Palestijnen te controleren, schendt de mensenrechten van de Palestijnse bevolking. Om tegemoet te komen aan de economische noden van de kolonisten, zet Israël de inbeslagneming van vruchtbaar land en waterbronnen voort.

Het Internationaal Gerechtshof besloot in juli 2004 dat de Muur die Israël in Palestijns gebied bouwde illegaal is. Door het traject valt het grootste deel van de nederzettingen aan de Israëlische kant van de Muur. Daardoor is 9,4% van de Westelijke Jordaanoever niet langer toegankelijk voor de Palestijnse bevolking en wordt 51% van de waterbronnen de facto geannexeerd.

De Europese Unie veroordeelt de nederzettingen en bevestigt dat ze illegaal zijn. Herhaaldelijk spoort ze Israël aan om de nederzettingenbouw te stoppen. Maar deze oproepen hebben de expansiedrang van opeenvolgende Israëlische regeringen nooit aan banden kunnen leggen.


Conclusies van Europese Raad over het vredesproces in het Midden-Oosten

“De Europese Unie is ontzet over de Israëlische plannen tot uitbreiding van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, met name in Oost-Jeruzalem, en in het bijzonder tot ontwikkeling van het gebied E1, waartegen zij zich met kracht verzet. Indien uitgevoerd, zou het plan voor E1 de kansen op een vredesregeling door onderhandelingen ernstig ondermijnen, omdat de mogelijkheid van een aaneengesloten, levensvatbare Palestijnse staat, waarbij Jeruzalem als hoofdstad van twee staten fungeert, dan in gevaar dreigt te komen. Het plan kan ook tot gevolg hebben dat de burgerbevolking tot verhuizing gedwongen wordt. Aangezien het verwezenlijken van de tweestatenoplossing voor de Unie centraal staat, zal zij de ontwikkelingen met hun ruimere implicaties op de voet volgen, en dienovereenkomstig handelen. De Europese Unie herhaalt dat de nederzettingen op grond van het internationaal recht illegaal zijn en de vrede in de weg staan.” (10 December 2012)