De Nederzettingen Ondermijnen De Palestijnse Economie

De ondermijning van het economische leven in de C-zone (61% van de Westelijke Jordaanoever) is het voornaamste obstakel voor de ontwikkeling van de Palestijnse economie. Het ingenomen Palestijnse land bevat de meerderheid van de vruchtbare velden, de waterreserves en andere natuurlijke rijkdommen. De onmogelijkheid voor de Palestijnen om er economische activiteiten te ontwikkelen resul- teert volgens de Wereldbank in een verlies van $ 3,4 miljard of 85% van het bnp. Terwijl export in de jaren tachtig goed was voor meer dan de helft van het Palestijnse bbp, bedraagt dat vandaag minder dan 15%.

Een groot deel van de Palestijnen ziet zich dus verplicht een baan te zoeken in de nederzettingen, hoewel die juist aan de basis liggen van het gebrek aan perspectief. In 2012 werden er 22.955 werk- vergunningen verstrekt voor arbeiders in de nederzettingen, voornamelijk in de bouw-, landbouw- en industriesector. Een peiling uit 2013 van de Arab World for Research and Development (AWRAD) bij Palestijnse arbeiders in de nederzettingen wees uit dat :

65 % van de ondervraagden blootgesteld wordt aan giftige stoffen die een impact op de gezondheid hebben ;
slechts 11% werkzekerheid heeft ;
77% op dagelijkse basis wordt geworven ;
50% geen ziekteverzekering heeft ;
Palestijnen gemiddeld $ 2 à 4,8 per uur verdienen, terwijl het minimumloon in Israël $ 6 per uur is.