Europese Bedrijven nemen deel aan de nederzettingenpolitiek

Er zijn ook internationale bedrijven zijn in de nederzettingen, meer bepaald in de sector van de diensten en de uitbouw van de infrastructuur.

Hieronder bevinden zich:

- G4S, een Brits-Deense multinational die via zijn Israëlische filiaal veiligheidsdiensten en – materiaal levert aan Israëlische controleposten, aan gevangenissen in Israël waar zich Palestijnse politieke gevangenen bevinden en aan privébedrijven in de nederzettingen.

- Alstom en Veolia, Franse multinationals die sinds 2004 betrokken zijn bij de bouw van de tram die Jeruzalem verbindt met de omliggende nederzettingen, een schending van het internationaal recht.

- In België is de bankengroep Dexia SA, waarvan de Belgische staat de hoofdaandeelhouder is, direct betrokken bij de financiering van Israëlische nederzettingen via zijn Israëlische filiaal Dexia Israël. Ondanks de campagnes tegen deze groep en de verklaringen over het afstoten van het Israëlische filiaal is Dexia SA nog steeds gelinkt aan Dexia Israël. Die gaat door met de financiering van nederzet- tingen, onder meer via leningen aan gemeenten.