’Made in Illegality’ : stop de economische relaties van België met de Israëlische nederzettingen

Vandaag stelden 11.11.11, CNCD en de internationale federatie voor mensenrechten FIDH op een perslancering de campagne ’Made in illegality’ voor. De campagne bepleit op basis van het internationaal recht dat België en de Europese Unie al hun handels- en economische relaties met de Israëlische nederzettingen stoppen.

Tijdens de lancering is ook het rapport ’De internationale verplichtingen van de EU en haar lidstaten met betrekking tot de economische relaties met de Israëlische nederzettingen’ voorgesteld.

De campagne ’Made in Illegality’ vertrekt vanuit de vaststelling dat de houding van België en de EU inzake de Israëlische nederzettingen niet coherent is. Arnaud Zacharie, algemeen secretaris van CNCD-11.11.11, "Ze veroordelen de nederzettingen maar ondernemen onvoldoende concrete acties. Op basis van het internationaal recht roepen we België en de EU op om de economische en handelsrelaties met de nederzettingen te staken."

"Belgie is erg actief in de Palestijnse gebieden, met name op het gebied van ontwikkelingssamenwerking", benadrukt Bogdan Vandenberghe, algemeen directeur van 11.11.11. "Het doet echter weinig om zijn beleid kracht bij te zetten. De nederzettingen breiden systematisch uit en de economie bloeit er meer dan ooit. Bij de Palestijnen is er daarentegen sprake van een economische on-ontwikkeling. De export van nederzettingenproducten naar de EU en België is problematisch."

"België mag de bestendiging en de uitbreiding van de nederzettingen niet steunen", beaamt Gaëlle Dusepulchre, vertegenwoordiger van FIDH bij de EU. "In het verleden belichtte FIDH reeds de nefaste gevolgen van de nederzettingen. De Unie heeft niet enkel de mogelijkheid maar vooral ook de internationale verplichting om dit nederzettingenbeleid tegen te gaan. Het momentum gecreëerd door de verkiezingen is erg belangrijk. Nieuwe beleidsmakers kunnen immers verdere stappen zetten om het internationaal recht te doen respecteren."

Rapport

Een juridisch rapport van de hand van ULB-professor internationaal recht François Dubuisson vormt de basis van deze campagne.

Het rapport zoomt in op het kolonisatiebeleid van Israel, dat naast de nederzettingen nog een hele reeks schendingen van het internationaal recht met zich meebrengt.

België en de EU hebben duidelijk internationale verplichtingen : ze moeten het internationaal humanitair recht en het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen doen respecteren, ze mogen de illegale situatie niet erkennen en ze mogen er geen hulp of assistentie aan verlenen.