Veiligheidsraadresolutie Israëlische nederzettingen - reactie 11.11.11

De VN-Veiligheidsraad nam op 23 december 2016 een historische resolutie aan over het illegale Israëlische nederzettingenbeleid. 11.11.11 reageert opgetogen over deze resolutie. We roepen Belgische beleidsmakers op om onmiddellijk gevolg te geven aan deze resolutie. Europa moet een onmiddellijke bevriezing van het Israëlische nederzettingenbeleid eisen en een consequent differentiatiebeleid voeren tussen Israël en Israëlische nederzettingen.

Nadat Egypte op 22 december een voorstel van resolutie onder Israëlische druk terugtrok, legden vier landen de resolutie alsnog voor ter stemming. De resolutie werd aangenomen met veertien stemmen voor. Enkel de Verenigde Staten onthielden zich.

Drastische versnelling nederzettingenbeleid

De resolutie komt er nadat Israël het afgelopen jaar zijn illegale nederzettingenbeleid drastisch versnelde. Zelfs voor de Verenigde Staten, een trouwe bondgenoot van Israël, was de maat vol.

In de eerste zes maanden van 2016 nam de start van de bouw van nieuwe nederzettingeneenheden met 40 procent toe. Sinds de publicatie van het Kwartet Rapport in juli 2016, dat een onmiddellijk einde van de nederzettingenexpansie vroeg, kondigde Israël daarbovenop tal van duizenden nieuwe nederzettingen en de retroactieve legalisering van illegale outposts aan. Op 16 november 2016 werd ook een eerste versie van een nieuwe "regularisation bill" goedgekeurd in de Knesset. Indien aangenomen, kan deze wet leiden tot de retroactieve legalisering van Israëlische nederzettingen gebouwd op privaat Palestijns land, wat zelfs volgens het Israëlische Hooggerechtshof illegaal is.

Israëlische nederzettingen zijn illegaal onder internationaal recht. De Vierde Conventie van Genève en het Statuut van Rome stellen duidelijk dat de gedwongen verplaatsing van een burgerbevolking oorlogsmisdaden zijn. De Israëlische nederzettingenexpansie maakt bovendien een onafhankelijke Palestijnse staat onmogelijk en vormt zo het belangrijkste obstakelvoor het Israëlisch-Palestijnse vredesproces.

Oproep tot nederzettingenbevriezing en differentiatie

VN-Veiligheidsraadresolutie 2334 stelt dan ook – evident – dat nederzettingen "geen wettelijkheid" hebben en een "flagrante schending van het internationaal recht" zijn. De resolutie roept op tot een onmiddellijke "bevriezing" van de nederzettingenexpansie en roept alle VN-lidstaten op "to distinguish, in their relevant dealings between the territory of the State of Israel and the territories occupied since 1967". De resolutie roept ook op tot verantwoording voor geweld tegen burgers, wat mogelijk het Internationaal Strafhof kan aanmoedigen om een formeel onderzoek te starten naar de situatie in bezet Palestijns gebied.

België en de EU moeten onmiddellijk gevolg geven aan deze historische (en bindende) resolutie. Europa kan een onmiddellijke bevriezing van het Israëlische nederzettingenbeleid eisen en een consequent differentiatiebeleid voeren tussen Israël en Israëlische nederzettingen. Op Europees niveau is er al sprake van een bescheiden "differentiatiebeleid", het systematisch uitsluiten van Israëlische nederzettingen uit de Europees-Israëlische relaties. Dit heeft onder meer betrekking op het instellen van een importverbod op Israëlische nederzettingenproducten. Verschillende leden van het Midden-Oostenplatform van 11.11.11 en CNCD-11.11.11 roepen hier al sinds 2014 toe op, in het kader van de "Made in Illegality" campagne.

Vredesproces nieuw leven inblazen

Nu ook de VN-Veiligheidsraad oproept tot differentiatie kan het Europese differentiatiebeleid verder uitgebouwd worden. Het federale parlement nam op 24 november 2016, onder sterke druk van 11.11.11 en CNCD-11.11.11, al een resolutie aan die de federale regering vraagt het differentiatiebeleid te verdiepen. Minister van Buitenlandse Zaken Reynders moet dan ook op Europees niveau het voortouw nemen om een onmiddellijke bevriezing van het nederzettingenbeleid te eisen, het Europees differentiatiebeleid uit te bouwen, en een importverbod op nederzettingenproducten in te stellen. Dit kan op korte termijn : op 16 januari 2017 komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken opnieuw samen.

België en de EU moeten zich niet beperkten tot vrijblijvende oproepen, maar ook durven dreigen met een stok. 50 jaar bezetting volstaat. De tijd dringt, de sluipende Israëlische annexatie van Palestina voltrekt zich elke dag. Het is tijd voor dwingendere maatregelen om Israëls illegale praktijken een halt toe te roepen en zo het vredesproces nieuw leven in te blazen.